Arbejdsforhold Ansat i kommunen

Skolerne

For ansatte på en af distriktsskolerne gælder flg. aftaler

Lokalaftale A23

A20 Bilag 1 

A20 Bilag 2

 A20 Bilag 3 

A20 Bilag 4 

A20 Bilag 5 

A20 Bilag 6 - TR aftale

A20 bilag 7 AMR aftale 

A20 Bilag 8

A20 Bilag 9

A20 Bilag 10

Forhåndsaftale om løn

Forflyttelsesaftale

Ferieaftale for skoleåret 19/20 og fremover