Kontingent

Kontingentet opkræves forud og opkræves via PBS

For almindelige medlemmer er  kontingentet 542 kr. pr. md. Heraf går 229 kr. til DLF centralt og 313 kr. til Fredericia Lærerkreds.

Kontingentet opkræves kvartalsvis i månederne januar, april, juli og oktober af DLF centralt

Det er muligt at søge kontingentnedsættelse, f.eks. i dagpengeperioden ved barsel eller ved arbejdsløshed. Henvendelse til kredskontoret.

For pensionister er kontingent: 612,oo kr. halvårligt

Pensionister: 102,00 pr. mdr. – Heraf 77,00 kr. til DLF centralt og 25,00 kr. til Fredericia Lærerkreds.