Sygdom i ferien

Sygdom opstået under ferien: Bliver du syg under ferien, har du ret til erstatnings ferie efter 5. sygedag. 

Husk at melde dig syg ved arbejdstidens begyndelse på første sygedag. Sygedagene tæller først fra du har meldt dig syg, f.eks. vil en sygemelding på 3. sygedag først udløse erstatningsferie fra din 8. sygedag.

Husk også at raskmelde dig hos din leder.