Om kredsen

KS-møder

Kredsstyrelsen afholder normalt omkring to KS-møder pr. måned.

Ved at benytte ovenstående links kan man læse referaterne fra de seneste to års møder.