Medlem

Barsel

Barsel

Hvis I venter barn, kan I læse mere om reglerne på DLF´s hjemmeside ved at klikke på overstående link.

I skal som kommende forældre overveje, hvordan I vil holde orlov. Det er blandt andet vigtigt at vide at:  

  • du som kommende mor har ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel.
  • du som kommende mor giver din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Vi anbefaler desuden, at du kontakter kredsen for at få lavet beregninger over f.eks. afviklingen af barselsorloven.