Nyt fra Kredsen 5 april 2020

Nyt fra Kredsen 5 indeholder en opdatering vedr. Corono-situationen samt periodeforhandlingerne.

Læs her

Emner

Målgruppe