Om kredsen TR-møder

TR-møder skoleåret 16/17

I skoleåret 16/17 afholdes TR-møder på disse datoer:
18.08 Referat 
29.09 Referat
27.10 Referat
24.11 Referat 
15.12 Referat
26-27.01  TR-112
23.02 Referat 
16.03 Referat 
20.04 Referat 
18.05 Referat 
15.06 Referat