Om kredsen TR-møder

TR-møder skoleåret 15/16

I skoleåret afholdes TR-møder på disse datoer:
27.08.  Referat
24.09.  Referat
22.10.  Referat
10.12.  Referat
28.-29.01. TR-112
25.02.  Referat
14.04.  Referat
26.05.  Referat
16.06.  Referat