Om kredsen TR-møder

TR-møder skoleåret 14/15

Der har været afholdt møder flg. datoer:
28.08.  Referat
18.09.  Referat
20.11.  Referat
04.12.  Referat
29.01.-30.01  TR-112
26.02.  Referat
23.04.  Referat
28.05.  Referat
18.06.  Referat