Om kredsen KS-møder

KS-møder i skoleåret 19/20

I skoleåret 19/20 afholdes KS-møder disse datoer:
08.08. Referat
22.08. Referat 
05.09.  Aflyst
19.09. Referat
10.10. Referat 
07.11 Referat
19.12. Referat
09.01. Referat 
06.02. Referat 
05.03.  
19.03.  
02.04.  
23.04.  Referat onlinemøde
14.05.  
04.06.  
25.06.