Om kredsen KS-møder

KS-møder i skoleåret 16/17

I skoleåret 16/17 afholdes kredsstyrelsesmøder disse datoer:
11.08  Referat
01.09  Referat
06.10  Referat
03.11  Referat
17.11  Referat
05.01  Referat 
19.01  Referat
09.02  Referat
09.03  Referat
23.03  Referat
06.04  Referat
04.05  Referat
01.06  Aflyst
08.06  Referat
22.06  Referat