Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består at 6 medlemmer: formand, næstformand, kasserer og 3 kredsstyrelsesmedlemmer. Kredsstyrelsen vælges på generalforsamlingen i lige år og tiltræder 1.april. Kontakt til de enkelte kredsstyrelsesmedlemmer kan f.eks. ske via mail til kredskontoret 112@dlf.org

Styrelsen udøver foreningens politik imellem generalforsamlingerne. Styrelsen træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den overordnede linie som generalforsamlingen fastlægger. Styrelsen forsøger herigennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Kredsstyrelsen består af:

Formand 
Per Breckling

Næstformand
Christian Ellekrog

Kasserer
Carsten Kjær Jørgensen

Lone Kleemann

Line Illum

Anders Ousen