Nyt fra Kredsen april 2013

Her kan du læse Nyt fra Kredsen, der omhandler konfilkten, der med den varslede lock out, træder i kraft tirsdag efter påske.

Emner

Målgruppe