Pensionister

Kredsens arrangementer for pensionister arrangeres af et pensionistudvalg på tre medlemmer.

 Herunder arrangementer for foråret 2020:

 

Frokostmøde på kredskontoret

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 10.00

Pris: Medlemmer kr. 100,00

Tilmelding senest 21. januar 2020 på tlf. 75 91 09 00 eller 112@dlf.org  Begrænset antal deltagere.

 

Foredrag af Museumsleder Karsten Merrald Sørensen

”Til evig ihukommelse”

Foredrag bygger på en undersøgelse af det sociale liv i danske købstadskirker i 1600- og 1700-tallet med særligt fokus på, hvordan man blandt andet profilerede sig selv inde i kirkerne. Det vil sige, hvordan man gennem gaver satte ”evige” minder over sig selv og sin familie på epitafiler, kalke, lysestager osv.

Dette er samtidig en undersøgelse af, hvordan der var forskel på denne praksis i de forskellige byer, Fredericia Kolding, Vejle og Horsens i 1600- og 1700-tallet.

Selvom disse fire byer lå relativt tæt på hinanden havde de vidt forskellige vilkår, og der var derfor også stor forskel på, hvordan de fire købstæders borgere benyttede deres lokale kirke til at sætte sig minder. I foredraget sættes der især fokus på de to sognekirker i Fredericia: Trinitatis Kirke eller Sct. Michaelis Kirke i 1600- og 1700-tallet.

I foredraget vil Karsten Merrald Sørensen dykke ned i hverdagen i 1600- og 1700-tallets Fredericia, hvor kirkerne var et naturligt omdrejningspunkt. Her møder vi borgere, soldater, autoriteter og kongen – men, der var stor forskel på, om man tilhørte Trinitatis Kirke eller Sct. Michaelis Kirke i 1600- og 1700-tallet.

 Der afsluttes med let frokost og kage til kaffen.

-----------------------------------------------------------

 

Løgumkloster:

Refugiet, Kirke og Kloster, Krigergrave og mindesmærker – 1. Verdenskrig

Onsdag den 1. april 2020

Pris: Medlemmer kr. 350 og ikke medlemmer kr. 400.00

Tilmelding senest 18. marts 2020. på tlf. 75 91 09 00 eller 112@dlf.org  Begrænset antal deltagere.

Afgang fra banegården Jernbanegade kl. 8.00 og fra Erritsø v. Fakta kl. 8.15

Medbring kaffe/te til dagen. Udvalget har rundstykker og kage med.

 

Ved ankomst til Løgumkloster spiser vi vores medbragte rundstykker.

Fra kl. 10.00 er der rundvisning i kirken og fortælling om Refugiet.

Inden frokostbuffet hører vi Klokkespillet kl. 11.45

Efter frokost bliver vi guidet rundt til mindelunden og krigsgravene fra 1. Verdenskrig. –

Efter kaffe og medbragte kage går turen hjemad.

 ---------------------------------------------------------

Broholm Slot – Bregninge Mølle – Naturama, Svendborg

Torsdag den 14. maj 2020

Pris: Medlemmer kr. 400,00 og ikke medlemmer kr. 450,00

Tilmelding senest 30. april 2020 på tlf. 75 91 09 00 eller 112@dlf.org  Begrænset antal deltagere.

Afgang fra banegården Jernbanegade kl. 8.15 og fra Erritsø v. Fakta kl. 8.30

Medbring kaffe/te til dagen. Udvalget har rundstykker og kage med.

 

Turen går til et slot, der har lagt navn til både et æble og en hund, nemlig det spektakulære Broholm Slot lidt nord for Svendborg. I en times tid bliver vi guidet rundt i hovedbygningens atmosfærefyldte og autentiske rum. Historisk interesserede kan glæde sig lidt ekstra til turen.

Næste stop bliver restauranten, Bregninge Mølle, på Tåsinge, hvor vi indtager en to retters menu. Den nuværende mølle er fra 1839 og har været i brug indtil 1950, hvor den blev indrettet til restaurant.

Med turen til det naturhistoriske museum, Naturama, i Svendborg, går vi fra kultur til natur. Overraskende flotte og storslåede udstillinger gør besøget til noget særligt. Vi kommer forbavsende tæt på elge, moskusokser og havets kæmper - hvalerne. 500 fugle fascinerer i flotte opstillinger m.m. Lys, lyd og film bidrager til at gøre oplevelsen ekstra livagtig.

 

----------------------------------------------------------

 

København, Mindelunden i Ryvangen, Frihedsmuseet, Kanalrundfart

Onsdag den 10. juni 2020

Pris: Medlemmer kr. 550,00 og ikke medlemmer kr. 600,00

Tilmelding senest den 27. maj 2020 på tlf. 75 91 09 00 eller 112@dlf.org Begrænset antal deltagere.

Afgang fra Banegården Jernbanegade kl. 7.00 og Erritsø v. Fakta kl. 7.15.

Medbring selv kaffe/te til dagen, samt drikkevarer til frokosten. Udvalget medbringer rundstykker, håndmadder til frokost og kage.

 

Vi tager i dag turen til København. Efter en skøn bustur over Fyn og Sjælland, med indlagt kaffepause, er vores første stop Mindelunden i Ryvangen. Inden ankomst hertil får I en kort introduktion og et kort over parken. I går rundt på egen hånd, men Jens står til rådighed med råd og vejledning. Herefter kører vi til Churchillparken, hvor vi indtager medbragte håndmadder. Nu skal vi besøge det helt nybyggede Frihedsmuseum, hvor vi får en guidet rundvisning, samt lidt tid på egen hånd. Efterfølgende går turen til centrum, hvor vi stiger på Kanalrundfart, og hvor vi får ca. 1 times rundtur i såvel det gamle som nyere Københavns havn. På hjemturen indtager vi vores aftensmad på Christian d. VI´s Overdrevskro ved Ringsted.

Da Frihedsmuseet er under bygning og først forventes åbnet i maj, tager vi forbehold for dagens indhold.

-------------------------------------------------------------

 

Betaling klares på dagen til det enkelte arrangement. Det vil være en stor hjælp, hvis du/I har aftalte penge.

Ved afbud til Kredskontoret efter sidste tilmeldingsdato betales for ydelser, vi ikke kan afbestille. Dog opkræves altid kr. 100,00

Efter afholdt arrangement, kontakt Kredskontoret for evt. afbestillingsudgift.

Venlig hilsen pensionistudvalget