Medlem

Barsel

Barsel

Hvis I venter barn, kan I læse mere om reglerne på DLF´s hjemmeside ved at klikke på overstående link.

Vi anbefaler desuden, at du kontakter kredsen for at få lavet beregninger over f.eks. afviklingen af barselsorloven.