Arbejdsforhold Ansat i kommunen

STU (særlig tilrettelagt undervisning)

For ansatte ved STU gælder flg. aftaler: