Arbejdsforhold Ansat i kommunen

PPR (pædagogisk/psykologisk rådgivning)

For ansatte ved PPR er der indgået flg. aftaler: