Arbejdsforhold

Ansat i kommunen

Ud over aftaler for ansatte ved ovennævnte, er der aftaler, der gælder hele kommunen. Det drejer sig om flg.: